Meteen naar de inhoud

West Brabantse Waterlinie

Bakermat van inundatie

Tussen Bergen op Zoom en Steenbergen, aan de voet van de Brabantse Wal, ligt een herkenbaar, oud inundatielandschap. De West Brabantse Waterlinie is de oudste waterlinie van Nederland. Ze is de enige van de vijf stellingen die al voor Van Coehoorn functioneerde als volwaardige waterlinie. De vesting van Bergen op Zoom geldt als het meesterwerk van Menno van Coehoorn als vestingbouwer. De liniestructuur is vandaag de dag nog goed herkenbaar.

Ambitie

We willen de verschillende elementen van de Zuiderwaterlinie, samen met ander erfgoed (turfwinning, zoutwinning, oesterputten, suikerbietenteelt), uitbouwen tot een samenhangend cultuurhistorisch netwerk. De West Brabantse Waterlinie moet herkenbaar zijn als één geheel.

De speerpunten uit de toekomstplannen voor de West Brabantse Waterlinie zijn:

De belangrijkste toekomstplannen voor de West Brabantse Waterlinie

Fort De Roovere heeft alles om tot een landingsplek voor de West Brabantse Waterlinie uit te groeien. Dankzij de Mozesbrug en de uitkijktoren Pompejus vindt het publiek vandaag al de weg naar het fort. Horeca, informatie over de Zuiderwaterlinie en nog andere faciliteiten kunnen van Fort De Roovere een aantrekkelijke landingsplek maken.

Bergen op Zoom is de aangewezen stedelijke landingsplek voor de West Brabantse Waterlinie. Het herstel van de Waterschans is het tastbare resultaat. In de catacomben onder het Hof van Asselbergs is een expositieruimte over de verovering van Bergen op Zoom (1747) gerealiseerd: ‘Verborgen Vesting’. Het Markiezenhof is dan weer de ideale locatie voor een bezoekerscentrum.

In Steenbergen wordt, na de herontwikkeling van Fort Henricus, het vestingverleden in en om de stad nieuw leven in geblazen. Het terugbrengen van de vestingcontouren in het stadspark, de schootsvelden en de Noordwal staan op de agenda onder de noemer ‘Expeditie Nassau’, net als het realiseren van een vestinghuis. In 2022 wordt 750 jaar stad Steenbergen gevierd.

De Ligne en de Steenbergse Vliet vormen de hartlijn van de West Brabantse Waterlinie. De twee waterlopen speelden zowel in het militaire systeem als in de turfgeschiedenis een belangrijke rol. Door de Ligne waar mogelijk opnieuw bevaarbaar te maken, willen we deze hartlijn beter beleefbaar maken voor bezoekers.

De Steenbergse Vliet mondt uit in het Volkerak, bij het historische sluizencomplex van Benedensas. Naast onder andere een uitkijktoren (de ‘Bunkertreppe’), logies en een restaurant bevindt zich hier de entree van het natuurgebied De Dintelse Gorzen. Het Benedensas geeft toegang tot het open water en de vaarverbinding richting de Stelling van Willemstad.

Voor wandelaars en fietsers vormt het Halsters Laag een landschappelijke verbinding tussen Fort De Roovere en Steenbergen. Natuurontwikkeling maakt dit voormalige inundatiegebied opnieuw herkenbaar, zodat het een integraal onderdeel van de Zuiderwaterlinie wordt.

Ontdek de andere stellingen