Meteen naar de inhoud

Stelling Breda-Geertruiden­berg

Linies en schansen

De Stelling Breda-Geertruidenberg is de enige van de vijf stellingen van de Zuiderwaterlinie die als één samenhangende militaire stelling ontwikkeld is. Van Coehoorn smeedde Breda als Oranje-Nassaustad en Geertruidenberg als eerste Hollandse plaats met stadsrechten aan elkaar. Het militaire systeem van de Stelling Breda-Geertruidenberg is fijnmazig en in potentie goed te beleven. Als gevolg van de stedelijke en industriële ontwikkeling in de tweede helft van de 20ste eeuw is de continuïteit van dit landschap niet meer over de hele stelling aanwezig. Het verband met de militaire historie van Breda raakte ondergesneeuwd.

Ambitie

We willen de verbinding versterken tussen de verschillende historische linie-elementen in het landschap. Landschappelijk is dat door de vele bedrijventerreinen en infrastructuur in het gebied bijzonder complex. We gaan op zoek naar de verhalen van de schansen, linies en andere verbindingen om inwoners en ondernemers te enthousiasmeren. Daarnaast liggen er kansen in het beter verbinden van de parels door landschapselementen, ecologische verbindingszones en een goed netwerk van fiets- en wandelpaden en vaarwegen.

De belangrijkste toekomstplannen voor de Stelling Breda-Geertruidenberg zijn:

De belangrijkste toekomstplannen voor de Stelling Breda-Geertruidenberg

2025 is een feestjaar voor Breda. Dan is het precies 400 jaar geleden dat Ambrogio Spinola het Beleg van Breda tijdens de Opstand (Tachtigjarige Oorlog) beëindigde.

We ontwikkelen verschillende (meerdaagse) routes doorheen de Stelling Breda-Geertruidenberg. Zowel voor wandelaars, fietsers en automobilisten als per boot. We onderzoeken een vaarverbinding over de Mark om het gebied tussen Breda, Terheijden, Made en Oosterhout door te trekken naar Geertruidenberg.

Op regionaal niveau werkt Staatsbosbeheer aan de ontwikkeling van de Groene Metropool, een groen (natuur) en blauw (water) netwerk dat vanuit de binnensteden van Breda en Oosterhout het land dooradert tot in de natuurgebieden. Dit gebied kan uitgroeien tot een van de meest herkenbare linielandschappen. Het omvat verdedigingswerken (Spinolaschans, Kleine Schans), beheersingslinies op hoger gelegen zandruggen (Linie van de Munnikenhof, Linie van Den Hout) en open inundatievelden (zoals de polder Lage Vucht). Het slagenlandschap in Sprang-Capelle is vandaag al een zichtbaar en beleefbaar gebied, maar het verdient nog meer aandacht.

Bezoekers die per boot arriveren, kunnen zowel Breda als Geertruidenberg bereiken. Door de ontwikkeling van het terrein van de Amercentrale en de Slikpolder kunnen we een aanlandpunt creëren. Als evenknie in het buitengebied ontwikkelen we de Kleine Schans verder.

Ontdek de andere stellingen