Meteen naar de inhoud

Uitvoerings­programma

We hebben onze visie, missie en (samenwerkings)ambities in een uitvoeringsprogramma voor de komende jaren gegoten. We zetten de belangrijkste acties van de Alliantie Zuiderwaterlinie voor de periode 2021 – 2029 op een rijtje:

  1. Ruimtelijke ontwikkelingen verbinden

Verbinding door recreatieve routes
We verbinden het gerestaureerde of herontwikkelde erfgoed in recreatieve routes. Een aantal routes is al gerealiseerd, andere staan op de wensenlijst. We kunnen routes aansluiten op waterlopen en liniedijken, verbinden door pontjes of van storytelling voorzien.

Restaureren met meerwaarde
In de Zuiderwaterlinie besteden we veel aandacht aan de restauratie, herbestemming en reconstructie van bijvoorbeeld vestingwerken en forten. Die vormen samen één landschappelijke ketting in het gebied.

Inundatiegebieden ontsluiten
De recreatief-toeristische routes doorkruisen vaak inundatiegebieden, een gebied dat ter verdediging onder water gezet kon worden. Die gebieden zijn de meest wezenlijke historische component van de Zuiderwaterlinie. Toch zijn ze, zelfs ongeschonden, vaak minder goed herkenbaar in het landschap. Waar het kan, vergroten we die herkenbaarheid.

  1. Landingsplekken aanleggen

Om het (inter)nationale publiek beter aan te trekken, moet de Zuiderwaterlinie natuurlijk vindbaar zijn. Daarom gaat een aantal locaties fungeren als fysieke ‘landingsplek’ en komt er ook een online ‘landingsplek’. Op die landingsplekken brengen we bezoekers in contact met de bijzondere geschiedenis van de Zuiderwaterlinie.

  1. Nieuwe aanleidingen zien en benutten

De militaire geschiedenis schemert overal door, maar is slechts op een beperkt aantal plekken – rond vestingen, forten en schansen – echt dominant. In inundatiegebieden domineert de landbouw- of natuurfunctie, in sommige gebieden het erfgoed. We zoeken partners om met gezamenlijke projecten crossovers te maken. Waarom zou de klimaatverandering bijvoorbeeld geen aanleiding zijn om een nieuwe laag in het landschap aan te brengen, als een vervolghoofdstuk in de bewogen landschapsgeschiedenis?

  1. Onderzoek uitbreiden

We stimuleren onder historici, heemkundigen en onderwijsinstanties de belangstelling voor de Zuiderwaterlinie. We moedigen hen aan om hun kennis verder te verdiepen, uit te wisselen, digitaal vast te leggen en te ontsluiten. De eerste liniebrede resultaten en de eerste collecties zijn nu al via de Brabant Cloud online bij elkaar gebracht en te raadplegen.

  1. Passende financiering

Publieke, private én particuliere partijen moeten samen in de Zuiderwaterlinie investeren om ze tot bloei te brengen. We onderzoeken hoe zo’n financieringsconstructie in elkaar zit en wie het initiatief neemt. We koppelen de ontwikkeling van de linie ook aan lopende en nieuwe initiatieven, programmalijnen en financieringsstromen voor de ontwikkeling van het gebied.

  1. Marketing en communicatie

We willen zoveel mogelijk mensen – toeristen én inwoners – duidelijk maken dat hun bestemmingen onderdeel zijn van die grotere Zuiderwaterlinie. Een bezoek aan één deel van de linie moet inspireren om ook andere delen te bezoeken. We houden de Zuiderwaterlinie levendig met campagnes, een jaarlijkse netwerkbijeenkomst en door mee te doen met bestaande publieksevenementen van anderen. In de stellingen inspireren en faciliteren we ondernemers en lokale initiatiefnemers om aan een onderscheidend en gevarieerd aanbod te werken.

Als je goed kijkt in de vestingsteden, zie je heel veel. Daar genieten wij ontzettend van! De foto’s die ik maak geven een goed beeld, maar mijn advies is toch echt om zelf eens op pad te gaan in de Zuiderwaterlinie.”

Nanny Bierkens-Brouwers
Bezoeker

Als je goed kijkt in de vestingsteden, zie je heel veel. Daar genieten wij ontzettend van! De foto’s die ik maak geven een goed beeld, maar mijn advies is toch echt om zelf eens op pad te gaan in de Zuiderwaterlinie.”

Nanny Bierkens-Brouwers
Bezoeker